اطلاعیه

بنیاد زیبا برای برنامه های چندگانه خود به کمک شما برای جمع آوری کمک مالی نیاز دارد. ما در جستجوی یکصد نفر هستیم که آماده باشند «صندق کمک مالی» بنیاد زیبا را، که هم اکنون در حال آماده شدن است، همراه با یک متن و کارت ویزیت بنیاد زیبا در محل کار یا دفتر خود قرار دهند. در مقابل، ما نام شما را در لیست «یاری دهندگان نه گیرندگان» بنیاد زیبا قرار خواهیم داد. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن: ۴۱۴۶ ـ ۶۱۵ ـ ۲۰۱، یا با آدرس ایمیل info@zibafoundation.org تماس بگیرید.

با سپاس،
ضیاء قوامی

Leave a Reply