فستیوال فیلم زیبا روی اینترنت

به علت پیشرفت های خیره کننده در تکنولوژی، شیوه های رایج برگزاری فستیوال فیلم، مثل کتاب فروشی های سنتی کنونی، به گذشته خواهد پیوست. برای این مسأله چندین دلیل اشکار وجود دارد، از جمله هزینه، وقت، وابستگی به نظرات داوران منتخب، در مقابل نظردهی گروهی توسط میلیون ها انسان در اطراف کره زمین. شیوه های جدید در وقت و هزینه صرفه جویی خواهد کرد، تنگ نظری های احتمالی و انگیزه های غیرمنصفانه درمیان گروه های درگیر را از میان خواهد برداشت، و از همه مهم تر، با حذف بوروکراسی درها را به روی هزاران فیلم ساز به طور رایگان باز خواهد کرد.

ما از فیلم سازان همه نسل ها در اطراف جهان و همه افراد متخصص دعوت می کنیم ما را در این هدف شریف یاری دهند. با سپاس بیکران.

__ ضیاء قوامی