با گذر از میان زیبائی است که می توان به آزادی رسید.
فردریک شیللر (۱۱۸۴ـ ۱۱۳۸)
هنر خلاقیتی است با مفهوم و جهت‌ دار که در راستای بهبود و غنی تر نمودن کیفیت زندگی بشریت گام بر می دارد.
ضیاء قوامی
آری آغاز دوست داشتن است،
گرچه پایان راه ناپیداست
من به پایان دگر نیندیشم
که همین دوست داشتن زیباست

فروغ فرخزاد (۱۳۴۵ـ۱۳۱۳)
نقشه جهان
  Since:
7024 2002 1380  
  از سال:
۱۳۸۰ ۲۰۰۲ ۷۰۲۴
نقشه ایران بزرگ هنری

  HOME

  خانه

  قاره فرهنگی ایران

  Greater_Iran

  قاره فرهنگی ایران اشاره به مجموعه مناطقی از جهان دارد که به‌شکلی چشم‌گیر از فرهنگ ایرانتأثیر گرفته آند. به‌گفتهٔ ریچارد نلسون فرای، ایران به‌معنای همهٔ سرزمین‌هایی است که زبان‌های ایرانی هم در گذشته و هم در زمان حال در آن تکلم می‌شود و در گذشته فرهنگ‌های چند‌جانبهٔ ایرانی در آن‌ها وجود داشته است.

  کشورها: ایران، افغانستان، آذربایجان، چین (غربی)، گرجستان، قرقیزستان، قزاقستان، عراق، پاکستان (غربی)، مناطق کردنشین، سوریه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان

  با وجود نژادها، زبان‌ها، لهجه‌ها و مرزهای فیزیکی گوناگون میان این کشورها، یک پیوند تاریخی فرهنگی در میان جمعیت نیم‌میلیاردی مردمی که در آن زندگی می‌کنند همواره بر جای مانده و موجودیت خود را به‌رغم گذشت زمان و تاخت و تاز نظامی و ایدئولوژیک قدرت‌های استعماری همچنان حفظ کرده است.