با گذر از میان زیبائی است که می توان به آزادی رسید.
فردریک شیللر (۱۱۸۴ـ ۱۱۳۸)
هنر خلاقیتی است با مفهوم و جهت‌ دار که در راستای بهبود و غنی تر نمودن کیفیت زندگی بشریت گام بر می دارد.
ضیاء قوامی
آری آغاز دوست داشتن است،
گرچه پایان راه ناپیداست
من به پایان دگر نیندیشم
که همین دوست داشتن زیباست

فروغ فرخزاد (۱۳۴۵ـ۱۳۱۳)
نقشه جهان
  Since:
7024 2002 1380  
  از سال:
۱۳۸۰ ۲۰۰۲ ۷۰۲۴
نقشه ایران بزرگ هنری

    HOME

    موزیک مورد علاقه خود را انتخاب کنید

    خانه