دربارهٔ زیبا

بنیاد زیبا برای بهبود شرایط انسان از طریق تقویت پیوندهای مشترک خلاقیت و انسانیت در میان همه برخورد ویژه‌ای دارد. مرکز ثقل برای بنیاد زیبا فرهنگ غنی ایران است که یکی از دیرپاترین تمدن‌های جهان را نمایندگی می‌کند.

بدین امید که بتوانیم به طرق مختلف، تخته‌پرشی راهگشا در جهت آگاهی دادن و تشویق تفکر در جامعه‌مان باشیم.