کمک مالی

هدف بنیاد زیبا به‌عنوان یک سازمان غیرانتفاعی دستیابی به‌خواست‌های انسانی در سراسر جهان است، زیرا هنر مرز نمی‌شناسد. هنر آفرینش است و آفرینش هنر تا آن‌جا که در خدمت رشد و ارتقاء انسان باشد. کمک شما نشانه حس مسئولیت شما است.

در این بخش روی سخن ما فقط با امناء، کمیته‌ها، رؤسای کمیته‌ها و اعضاء نیست، بلکه با میلیون‌ها انسانی است که در قاره بزرگ هنری ایران یا دیگر نقاط این سیاره بزرگ زندگی می‌کنند و از ارزش‌هایی مشابه آن‌چه در اساسنامه زیبا آمده است پیروی می‌کنند، جدا از این که از چه نژاد، رنگ، و غیره باشند.

کمک مالی معاف از مالیات شما، حتی یک دلار، راه درازی خواهد رفت.

شما می‌توانید از راه‌های گوناگون به بنیاد زیبا کمک مالی کنید:

۱ـ بخشش نقدی: از یک دلار تا هر مقدار، به‌طور عام یا برای یک موضوع مشخص

۲ـ حمایت مالی: حمایت مالی از برنامه‌های مورد نظر خود، در انطباق با اساسنامه زیبا

۳ـ کمک مالی مشروط: دادن کمک مالی مشروط به تأمین مقدار مشابه از سوی دیگران

۴- تأمین مالی: تأمین هزینه بخش یا کل یک پروژه بدون قرار دادن شرط

برای اطلاعات بیشتر لطفاً با بنیاد زیبا تماس بگیرید.

برای کمک به بنیاد زیبا لطفاً روی دگمه Donate در بخش مورد نظر خود کلیک کنید.

Donation: Donate from one dollar to any amount toward a specific cause or as a general donation to Ziba
[paypal-donation purpose="Donation to Ziba" reference=""]
Sponsorship: Sponsoring a siren program with conditions compatible with Ziba’s bylaws [paypal-donation purpose="Sponsorship" reference=""]
Matching Fund: Any amount for a specific cause on the condition of being matched $ for $ by others [paypal-donation purpose="Spline Importer" reference=""]
Grant: Payment in part or full for a program without specific demand [paypal-donation purpose="Spline Importer" reference=""]