مختصری دربارهٔ شیلر

Friedrich Schillerیوهان کریستف فردریک شیلر در تاریخ دهم نوامبر ۱۷۵۹ در آلمان دیده به جهان هستی گشود، او در سن سیزده سالگی به آکادمی ارتش راه یافت و در ضمن اول حقوق و بعد به آموزش طب پرداخت.
شیلر همدوش گوته در دورانی که بنام دوران طوفان و فشار ادبیات شناخته می شود، در صدر فعالین آن زمان بشمار می رفت.
موضوع اصلی مطرح شده در تمامی آثار شیلر آزادی آدمی در تمام ابعادش می باشد.
دان کارلوس اولین کاربزرگ شوی او می باشد که در سال ۱۷۸۷ نفر منتشر شد.

یکی دیگر از آثار شاعرانه او اُودِتوجُی ode to Joy می باشد که بعدها بعدها توسط بتهون در خلق سمفونی نهم مورد استفاده قرارگرفت.
تفکر شیلر متأثر از فلسفه کانت (Kant) بود و از این رو او عمیقا به خلاقیت بشریت معتقد بود.
شاهکار شیلر درام تاریخی دایره والن ستین Wallenstein Cycle می باشد (۱۷۹۸). او به علت علاقه شدیدش به گوته در سال ۱۷۹۹ در شهر وایمار Weimar سکونت گزید تا به گوته نزدیکتر باشد.

سلامت جسمی شیلر بتدریج رو به وخامت گرایید و بتاریخ ۹ می ۱۸۰۵ در شهر وایمار چشم از جهان فرو بست.