فروشگاه زیبا

سیاست فروشگاه زیبا

اهداف:

۱) معرفی منتخبی از بهترین کتاب‌ها، ویدئوها، و دیگر آثار هنری به بینندگان سایت زیبا.

۲) فروش آثار هنری اهداء شده و ارسال مبالغ حاصله به کمیتهٔ مورد انتخاب اهداء کننده.

شیوهٔ کار:

برای اهداء کار هنری خود را به بنیاد زیبا، لطفاً فرم زیر را پر کرده برای ما بفرستید. ما در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.

کتاب‌های پارسی:
Bazi-e Rang-ha
Book of Poems, in Parsi. By Zia Ghavami (Mim-Dal Omid-e Maibodi). Paperback, 150 pages. 1988.
Price: $20.00 (includes shipping and Handling)
Horizontal Vertical
Book of Poems, in Parsi. By Zia Ghavami (Mim-Dal Omid-e Maibodi). Paperback, 166 pages. 2001.
Price: $20.00 (includes shipping and handling)
Makhloot Pakhloot
Short Stories, in Parsi. By Zia Ghavami (Mim-Dal Omid-e Maibodi). Paperback, 188 pages. 1985.
Price: $20.00 (includes shipping and handling)
Iran va Armanestan dar Gozargah Tarikh
In Parsi. By Dr. Joseph Melik Hovsepian. Paperback, 286 pages. 2008.
Price: $$25.00 (includes shipping and handling)