مجله الکترونیکی زیبا

بخش دوم: تجسس و تحقیق

نقطه شروع ــ بازشناسی سیر تحول اندیشه

نقطه شروع ــ بازشناسی سیر تحول اندیشهبه عنوان جزئی از کل انسان در پی یافتن دلیلی برای پیدایش و ادامه وجودی خویش می باشد. کودک از اول با پ... ادامه را بخوانید

جان کلام ــ بیان بهتر احساس

جان کلام ــ بیان بهتر احساسدر زندگی روزمره دائم شاهد به کارگیری کلماتی هستیم که بیان کننده، بی پروا یا ماشه زبانش بر زمین و زما... ادامه را بخوانید

نگاهی از دریچه تعهد ــ علوم انسانی

نگاهی از دریچه تعهد ــ علوم انسانیآنچه که پایداری و تداوم را از ناپایداری و نیستی مشخص و مجزا می کند، درجه تاثیرگذاری هر پدیده در جسم،... ادامه را بخوانید

زمین سبز و آسمان آبی ــ نقش محیط زیست در حیات بشریت

زمین سبز و آسمان آبی ــ نقش محیط زیست در حیات بشریتخالق ما طبیعت را آفرید با تمام زندگانش، زمین های بکر، آب های زلال، آسمان لایزال و آبی، شادی و مرض، ز... ادامه را بخوانید

اهلی و نا اهل ــ زندگی مسالمت آمیز با دیگر زندگان

اهلی و نا اهل ــ زندگی مسالمت آمیز با دیگر زندگانزندگی انسان با وجود یک همزیستی نسبی مسالمت آمیز با دیگر زندگان طراوت و مفهوم بیشتری خواهد داشت. خانه... ادامه را بخوانید

از هر بُعد و زاویه ــ چرایی ها در زندگی انسان ها

از هر بُعد و زاویه ــ چرایی ها در زندگی انسان هاپدیده دوست داشتن یا نداشتن، احساس نزدیکی کردن یا نکردن با یک انسان دیگر (عضو خانواده، فامیل و پدر و ... ادامه را بخوانید

بخش چهارم: از دیروز تا بی‌نهایت

چهار گوشه خیال ــ گلستانی و بوستانی دیگر

چهار گوشه خیال ــ گلستانی و بوستانی دیگربه گفته‌ای شعر و نوشته دو روی سکه احساس هستند، و این تعریف شاید درست نباشد زیرا اگر به احساس به‌شکل ...

باشگاه ستارگان ــ به سوی فردا

باشگاه ستارگان ــ به سوی فردابی شک نسل ها زاییده می شوند و مراحل رشد خود را طی خواهند کرد. تنها با فراهم آوردن امکانات رشد حداکثر...

لبخندها و اشک ها ــ آوازها و فریادها در تصویر یا کلام

لبخندها و اشک ها ــ آوازها و فریادها در تصویر یا کلامانسان های خوب با کمک های خود در هر لحظه در گوشه‌ای از جهان قلبی را شاد و شکمی را سیر، تنی را پوشانده...

رازها و نیازها ــ بده بستان جسم و جان

رازها و نیازها ــ بده بستان جسم و جانخوشناسی به مفهوم واقعی آفریننده یکتاشناسی است. وجدان پاک و احترام به نظر و عقیده دیگران، گفتار و کرد...

یادها و خاطره ها ــ از ناخود آگاه تا به خود آگاه

یادها و خاطره ها ــ از ناخود آگاه تا به خود آگاهبشاشیت ذهن آدمی همیشه در محاصره غبارهای فراموشی است و در سایه‌بان فراموش کاری خود ساخته و کاذب، چه گ...

بخش یکم: تار و پودهای وجود

سکوی پرواز ـــ نقطه شروع جهش هنرمندانی که به بشریت می‌اندیشند

سکوی پرواز ـــ نقطه شروع جهش هنرمندانی که به بشریت می‌اندیشنددر “زمین عشق هنر”، هنرمندان با تلاش و کار دائم و مستمر در پی ایجاد و ارائه ... ادامه را بخوانید

خورشید آگاهی، مؤسسات، بنیادها و انجمن‌های هنری جهان

خورشید آگاهی، مؤسسات، بنیادها و انجمن‌های هنری جهاندر ورای نام‌ها و نشان‌ها علاقه‌مندان به هنر چه فردی یا جمعی آراسته به زیوره... ادامه را بخوانید

در خدمت آگاهی ـــ خلاقیتی سازنده

در خدمت آگاهی ـــ خلاقیتی سازندهخلاقیتی سازنده و در خدمت بشریت توسط فرد با گروه بر سلول سرد و تنها با استاد... ادامه را بخوانید

در پیاده رو باورها ـــ بهترین هنرمندان زنده و آزاده

در پیاده رو باورها ـــ بهترین هنرمندان زنده و آزادهشایدسؤال شود زنده و آزاده به چه معنی است؟ انسان ممکن است زنده نباشد، اما آز... ادامه را بخوانید

عبور بدون اجازه ـــ هنرمندانِ به آینده شتافته

عبور بدون اجازه ـــ هنرمندانِ به آینده شتافتهآنچه که بر دوش بشریت سنگینی می کند، احساس مسئولیتی است که از پیش ما رفتگان ... ادامه را بخوانید

بخش سوم: در فکر ساختن

زندگی بهتر ــ استفاده از هنر برای زندگی بهتر

زندگی بهتر ــ استفاده از هنر برای زندگی بهتروسایل موسیقی تا زمانی که بدون استفاده در گوشه ای گذاشته شده اند، تنها به وس... ادامه را بخوانید

پشت دیوار سکوت ــ تجربیات تلخ و شیرین

پشت دیوار سکوت ــ تجربیات تلخ و شیریندر فرهنگ ما ایرانی‌ها فراماسیون و فراماسیونری، شاید به‌غلط کلمات خوشنامی نب... ادامه را بخوانید

ریشه در خاک ــ ایران بزرگ هنری

ریشه در خاک ــ ایران بزرگ هنریاگر کسی از من بخواهد که حروف الفبای زبان پارسی با نام استان های کشورمان ایر... ادامه را بخوانید

خط حامل ــ نقش هنر در مسیر تفکر جمعی

خط حامل ــ نقش هنر در مسیر تفکر جمعینگاهی به حکومت فاشیستی هیتلری در آلمان و یا سرهنگان در یونان و مروری بر زند... ادامه را بخوانید

در و گهر ــ در کلاس درس تاریخ

در و گهر ــ در کلاس درس تاریخمطالعه آثار جاودانی بهترین متفکرین جهان، علاوه بر بازگشایی درهای بسته، اندی... ادامه را بخوانید

خردهای مشترک ــ در آن تفکر در آسمان بیداری

خردهای مشترک ــ در آن تفکر در آسمان بیداریبزرگترین اشکال و ایراد بشریت در این است که آنچه برای او مهم است مطرح شدن و ... ادامه را بخوانید

آتشکده حیات ــ موفقیت های جمعی

آتشکده حیات ــ موفقیت های جمعیدر جوامع بشری معمولاً تاکید بیشتر روی موفقیت های فردی بوده و این مهم به عنو... ادامه را بخوانید