مجله الکترونیکی زیبا

بخش دوم: تجسس و تحقیق

نقطه شروع ــ بازشناسی سیر تحول اندیشه

نقطه شروع ــ بازشناسی سیر تحول اندیشهبعنوان جزیی از کل، هر زنده‌ای بدنبال یافتن دلیلی برای پیدایش و ادامه وجودی خویش می باشد. کودک اول با... ادامه را بخوانید

جان کلام ــ بیان بهتر احساس

جان کلام ــ بیان بهتر احساسدر زندگی روزمره دائم شاهد بکارگیری کلماتی هستیم که بیان کننده بی پروا با ماشه زبانش بر زمین و زمان ... ادامه را بخوانید

نگاهی از دریچه تعهد ــ علوم انسانی

نگاهی از دریچه تعهد ــ علوم انسانیآنچه که پایداری و تداوم را از ناپایداری و نیستی مشخص و مجزا می کند، درجه تأثیرگذاری هر پدیده در جسم ... ادامه را بخوانید

زمین سبز و آسمان آبی ــ نقش محیط زیست در حیات بشریت

زمین سبز و آسمان آبی ــ نقش محیط زیست در حیات بشریتخالق ما طبیعت را آفرید با تمام زندگانش، زمین های بکر، آب های زلال و آبی، شادی و مرض، زندگی و عدم، تف... ادامه را بخوانید

اهلی و نااهل ــ زندگی مسالمت آمیز با دیگر زندگان

اهلی و نااهل ــ زندگی مسالمت آمیز با دیگر زندگانهمه چیز از آشنایی و شناخت شروع می شود و از آنجا که فراست ره به مرزهای ناگشوده هنر می برد و ناگشودنی ... ادامه را بخوانید

بخش چهارم: از دیروز تا بی‌نهایت

چهار گوشه خیال ــ گلستانی و بوستانی دیگر

چهار گوشه خیال ــ گلستانی و بوستانی دیگرنوشته و شعر مکمل احساسی همدیگرند، امواج احساسی (شعر) و اقیانوس تفکر (نوشته). در ... ادامه را بخوانید

باشگاه ستارگان ــ به سوی فردا

باشگاه ستارگان ــ به سوی فرداجوایز نوروز ـــ بی شک نسل‌ها زائیده و مراحل رشد خود را طی خواهند نمود. تنها ب... ادامه را بخوانید

لبخندها و اشک ها ــ آوازها و فریادها در تصویر یا کلام

لبخندها و اشک ها ــ آوازها و فریادها در تصویر یا کلامانسان های خوب با کمک های خود در هر لحظه در گوشه‌ای از جهان قلبی را شاد و شخصی را... ادامه را بخوانید

رازها و نیازها ــ بده بستان جسم و جان

رازها و نیازها ــ بده بستان جسم و جانپیشرفت های ثانیه ای علم و دانش با باز نمودن دریچه های تازه برای بینش های نوین، ا... ادامه را بخوانید

سرگذشت و سرنوشت ــ من انسانی در گذر زمان

سرگذشت و سرنوشت ــ من انسانی در گذر زمانزیستن بدون وجود جوامع و بودن همکاری و همزیستی و همفکری انسان هایش بی مفهوم می ب... ادامه را بخوانید

بخش یکم: تار و پودهای وجود

زیبا در عمل ــ درون و برون

زیبا در عمل ــ درون و برونزیبا بنیادی است هنری و غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیرمذهبی، با نظرگاهی جهانی که در سال ۷۰۲۴ آریایی میترا... ادامه را بخوانید

سکوی پرواز ـــ نقطه شروع جهش هنرمندانی که به بشریت می‌اندیشند

سکوی پرواز ـــ نقطه شروع جهش هنرمندانی که به بشریت می‌اندیشنددر «زمین عشق هنر»، هنرمندان با تلاش و کار دایم و مستمر در پی تولید و ارایه هنرهای تازه هستند. این ان... ادامه را بخوانید

خورشید آگاهی، مؤسسات، بنیادها و انجمن‌های هنری جهان

خورشید آگاهی، مؤسسات، بنیادها و انجمن‌های هنری جهانافراد، مؤسسات، بنیادها و انجمن های هنری جهان و علاقمندان به هنر چه فردی یا جمعی آراسته به زیورهایی م... ادامه را بخوانید

در پیاده رو باورها ـــ بهترین هنرمندان زنده و آزاده

در پیاده رو باورها ـــ بهترین هنرمندان زنده و آزادهانسان ممکن است زنده نباشد اما آزاده زیسته باشد و یا زنده باشد اما هیچ گاه آزاده نزیسته باشد. در عمر... ادامه را بخوانید

عبور بدون اجازه ـــ هنرمندانِ به آینده شتافته

عبور بدون اجازه ـــ هنرمندانِ به آینده شتافتهآنچه که بر دوش بشریت سنگینی می کند احساس مسئولیت است که «از پیش ما رفتگان» و یا به عبارتی زیباتر «به... ادامه را بخوانید

بخش سوم: در فکر ساختن

پشت دیوار سکوت ــ تجربیات تلخ و شیرین

پشت دیوار سکوت ــ تجربیات تلخ و شیریندر فرهنگ ما ایرانی ها، فراماسون و فراماسونری شاید به غلط کلمات خوشنامی نباشند. ا... ادامه را بخوانید

ریشه در خاک ــ ایران بزرگ هنری

ریشه در خاک ــ ایران بزرگ هنریاگر کسی از من بخواهد که حروف الفبای زبان فارسی یا نام استان های کشورمان را بدون ... ادامه را بخوانید

در و گهر ــ در کلاس درس تاریخ

در و گهر ــ در کلاس درس تاریخمطالعه آثار جاودانی بهترین متفکران جهان، علاوه بر بازگشایی درهای بسته اندیشه، چن... ادامه را بخوانید

خردهای مشترک ــ ذرات تفکر در آسمان بیداری

خردهای مشترک ــ ذرات تفکر در آسمان بیداریبزرگترین اشکال و ایراد بشریت در این است که آنچه برای او مهم است مطرح شدن و ماندن... ادامه را بخوانید

آتشکده حیات ــ موفقیت های جمعی

آتشکده حیات ــ موفقیت های جمعیدر جوامع بشری معمولاً تأکید بیشتر روی موفقیت های فردی بوده و این مهم به عنوان یک... ادامه را بخوانید
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com