مجله الکترونیکی زیبا

زمین سبز و آسمان آبی ــ نقش محیط زیست در حیات بشریت

خالق ما طبیعت را آفرید با تمام زندگانش، زمین های بکر، آب های زلال و آبی، شادی و مرض، زندگی و عدم، تفکر و حماقت، قدرت تصمیم گیری و شجاعت و شجاعت و ترس را و جسم و جوان و احساس را. در آن زمانه هر فردی بنوعی گرفتار گذراندن زندگی روزمره خویش است. یکی متوجه بیشتر به سلامت جسم و دیگری سلامت روان و احساس. اما اکثراً به هیچ کدام یا به گونه‌ای ناقش و ناسالم. واقعیت امر این است که بشر نیازمند آب، غذا، و محیط زیست سالم برای ادامه حیاتش می باشد و از قدیم چه زیبا گفته‌اند که عقل سالم در بدن سالم است.

بنظر می رسد که انسان تابحال رفتار بهتری نسبت به محیط زیست ذر مقایسه با همنوعانش نداشته است که به ذات خام و غریزه نافرمان او بر می‌گردد. ما زمین را مادر خطاب می کنیم اما اکثراً چندان احترامی هم برایش قائل نیستیم. زمین سبز و آبی سعی خواهد کرد که با عینی نمودن واقعیت‌ها یک تعادل صلح آمیز و قابل دوامی را بین انسان و محسط زیست برقرار کند به این امید که نسل حال و آنیدگان غذای جسم (آب، هوا و خوراک) سالم داشته باشند تا شاید کمکی باشد برای عقل سالم‌تر و روح و روان آرام‌تر و صلح‌جوتر.

احترام، بها دادن و تشکر از نمودهای شناخت می باشد و شناخت درست دید انسان را عمیق تر می کند. قوه تفکر را بسط داده و راه حل ها را نمایان می سازد.

آب:

یکی از عناصر اصلی و حیاتی زندگی آب است. پس از اینجا شروع می کنیم.

آب از نظر شیمیایی از دو ملکول هیدروژن و یک ملکول اکسیژن تشکیل شده است. آب در شرایط معمولی بشکل مایع است. ۷۰ درصد از سطح زمین را آب پوشانده است (مایع یا جامد). و البته بحالت تبخیر در فضا یک حرارت و فشار مشخص باعث ایجاد و حفظ یک تعادل حساس و فعال بین آب جامد و تبخیری می شود. در حرارت معمولی در یک فضای بسته (اطاق) آب تقریباً بی رنگ، بی بو و بی مزه است. در آب املاح فراوانی بشکل محلول وجود دارد و در آن ترکیباتی وجود دارند که بطور نسبی یا مطلق قابلیت حل شدن در آن ندارند، برای همین بندرت آب معمولی تمیز می باشد.

نوع دیگر آب، آب سنگین است که در آن هیدروژن توسط ایزوتوپ های سنگین جایگزین شده است و در صنایع اتمی برای آهسته نمودن نوترون ها از آن استفاده می شود. اعتقاد بر این است که در کرات دیگر نیز آب وجود دارد، اما بنا بر شواهد و دلائل و مشاهدات علمی آب بشکل مایعش فقط در سطح زمین دیده می شود.

پدیده سیکل هیدروژنی: پدیده سیکل هیدروژنی یعنی بده بستان دائمی آب در کره زمین (فضا، زمین و آب های زیرزمینی و گیاهان).

نقطه جوش آب بطور مستقیمی در رابطه با فشار هوا است. در قله اورست، آب در ۶۸ درجه سانتی گراد و در ته اقیانوس در درجه حرارت چند صد درجه آب هنوز حالت مایع بودن خود را حفظ کرده است. در صنعت از آب به انواع مختلف استفاده می شود ولی آنچه از کارخانه ها بصورت مایع دفع می شود آلودگی های صنعتی نام دارند: آلودگی های شیمیایی (محلولهای شیمیایی دفع شده)، آلودگی های حرارتی (آب خنک) نوع منجمد. هرچیز از نوع مایعش بسیار فشرده تر است و برای همین است که اگر جسم جامدی را در لوله یا طرف مایعی بیندازیم سقوط می کند. اما این موضوع در مورد یخ و آب صادق نیست زیرا که یخ از آب مایع غلظت کمتری دارد.

در ۴ درجه سانتی گراد آب بیشترین غلظت خود را دارد و هرچه سردتر می شود دارای غلظت کمتری می گردد. این بعلت وجود غیرمعمولی ذاتی در نحوه اتصال هیدروژن می باشد و در حفظ اکولوژی زمین نقش بسیار حیاتی دارد. غلظت آب بسته به درجه حرارت آن دارد. این بخاطر این است که غلظت آب نمک دار با آب شیرین فرق دارد. و برای همین یخ در سطح اقیانوس هنوز شناور می ماند (در غیر این صورت از پایین به بالا منجمد می شد).

یخ داغ: شما می توانید با گذرانیدن جریان الکتریکی ۱۰ به قوه ۶ در حرارت اطاق آب را به یخ تبدیل نمایید.

آب را می توان یا پدیده الکترولیسیس (electrolysis) به مواد اولیه اش، یعنی هیدروژن و اکسیژن، تبدیل نمود.

پ ـ اچ (pH) آب خالص ۷ است. اگر آب در فضای باز گذاشته شود، بسرعت با کربن دی‌اوکسید (Carbon Dioxide) را در خود حل نموده و اسید کربنیک می سازد و پ ـ اچ به پنج و هفت‌دهم تقلیل می یابد.

آب باران در مسیر سقوطش از گاز کربنیک (CO2) موجود در جو زمین (هوا) عبور نموده و حالت اسیدی پیدا می کند، و اگر نوع تماس با مقدار زیادی نیتروژن و سولفور اکسید حل شود آن را باران اسیدی می خوانند. آب نقش بسیار حیاتی در بیولوژی بازی می کند. بطور مثال ویتامین های محلول در آب به آب نیازمندند تا بدن بتواند آن ها مصرف کند. بدون آب این ویتامین ها بی اثر می باشند. به اضافه بسیاری از عکس العمل های بیوشیمی در این محیط محلول اتفاق می افتد و صورت می گیرد. از نظر تاریخی، اولین برخورد علمی با آب و جدا نمودنش به اکسیژن و هیدروژن توسط ویلیام نیکولوس در سال ۱۸۰۰ صورت گرفته است.

اولین نمونه آب سنگین خالص توسط گیلبرت نیوتون لوئیس در سال ۱۸۳۲ تولید شده است. (ادامه دارد)

Leave a Reply
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com