مجله الکترونیکی زیبا

آتشکده حیات ــ موفقیت های جمعی

در جوامع بشری معمولاً تأکید بیشتر روی موفقیت های فردی بوده و این مهم به عنوان یک اصل قابل قبول و طبیعی در ذهنیت توده ها هم جا افتاده است. اما باید توجه داشت که موفقیت چیزی خلق‌الساعه نیست و در خلاً هم اتفاق نمی افتد. در هر موفقیتی یک ملت، یک جامعه، یک فرهنگ و آداب و رسوم، سال ها تلاش شبانه روزی اولیا، و یک سیاست درست کشوری هرکدام نقش داشته و آن را به نحو احسن اجرا نموده اند. شاید در اینجا بیان این نکته ضروری باشد که نمی توان و نباید به موفقیت مانند هر پدیده دیگر یک‌بُعدی نگریست، به آن شبیخون زد و یا صرفاً به عنوان متاع یا مقام زرخرید به آن نگریست. شاید زمان آن رسیده باشد که به تمام جوانب توجه همه جانبه مبذول داشت. ذرات انرژی مثبت و خلاق و زنده آن را شناخت و ارج نهاد، شانس رشد و بروز داد و کلاً مشوقی بود برای رشد همه جانبه فرد و کل جامعه.

همچنین باید به روان‌شناسی فرهنگ و آداب و رسوم جوامع و خانواده ها نیز آشنا شد و حساسیت کافی و لازم از خود نشان داد. زیرا در غیر این صورت هرگونه تبلیغ یا غلوّ نامناسب حتی ضروری، حداقل ناخشنودی دیگر افراد خانواده و جامعه روبرو خواهد شد.

بدیهی است که در صورت سخت‌کوشی، همه افراد در کار مورد علاقه خود موفق خواهند شد. پس باید موفقیت ها را طوری عیان و بیان نمود که در رشد متجانس و همگون خانواده به عنوان هسته اصلی و مرکز ثقل جامعه بشری، اقدامی مثبت و گیرا قلمداد گردد.

موفقیت می تواند تعاریف متفاوتی داشته باشد و چه زبیا است که با استفاده از شیوه های بهتر به موفقیت از دیدگاهی بنیادین به عنوان ستون اصلی جامعه ارزیابی و ارج نهاده شود.

ما به این امید زنده‌ایم تا با همکاری دسته‌جمعی بتوانیم دنیایی گرم‌از و مهربانانه‌تر بسازیم. تکنولوژی، ثروت و موفقیت را در خدمت انسان و انسانیت قرار دهیم و امیدوار باشیم که در فرداهای فردا دیگر سایه سرد امروزهای ناخوشایند بر وجود و وجدان بشریت سایه‌افکن نباشد، و این پدیده گرم شدن کره خاکی (Global Warming) ما را به حال خود رها نموده و به گرم نمودن جهان قلوب انسان ها بسنده کند.

هدف بخش آتشکده حیات «معرفی جمعی تمام افراد خانواده های موفق» می باشد تا علاوه بر نشان دادن عملی نتایج سخت‌کوشی و تلاش دسته‌جمعی تک تک اعتضای خانواده در چگونگی کسب موفقیت های جمعی و قدردانی از آنها که توانسته‌اند با شادمانه زیستن به جای پخش ویروس تلخی، ناامیدی، تنهایی و ملال، بذرافشان شادی و امید در قلوب میلیون ها انسان دیگر در سراسر کره خاکی گردند، بتوانند با ارائه راه حل های عملی به همه برای رسیدن به موفقیت های بیشتر و ارائه نمونه هایی والاتر و ــ نهایت رشد سریع تر کل بشریت کمکی کرده باشد تا هرم زندگی بشریت از پایه تا رأس همیشه با ستاره های موفقیت مزیّن و نورانی بماند.

در صورت علاقه‌مندی با ما تماس بگیرید تا ترتیب مصاحبه با خانواده شما داده شود.

Leave a Reply
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com