مجله الکترونیکی زیبا

سکوی پرواز ـــ نقطه شروع جهش هنرمندانی که به بشریت می‌اندیشند

در «زمین عشق هنر»، هنرمندان با تلاش و کار دایم و مستمر در پی تولید و ارایه هنرهای تازه هستند. این انگیزه های لایتنهایی و بکر با جاری بودن بی وقفه‌شان در جویبارهای احساس به مسیر تکامل و تداوم تمدن، رونق و شکوه بخشده و تازگی، بشاشیت و معنی و مفهوم انسانی آن را تضمین می نمایند.

رسم بر این است که معدود افرادی که پله های ترقی را سریع تر طی می نمایند را در جایگاه ویژه جهانی قرار داد. اما بنظر می رسد که معیارهای گزینش ناهمسان و گهگاه بغض‌آلود می باشند. تعداد نردبانها معدود و جایگاه‌هایشان غیرقابل دسترس عموم و اینکه با هم دردناکی‌اش باید قبول کنیم که ما برخاستگان از ایران بزرگ هنری تا بحال همیشه محتاج مانده ایم و خودمان حرکتی نداشته ایم و اگر هم بوده نامستمر و ناکامل.

سکوی پرواز امیدوار است با معرفی هنرمندانی جوان دل و جوان سال نقطه شروع جهش انسانهایی باشد که عاشقانه با ابتکار و تفکر و خلاقیت خود برای آینده ای بهتر برای بشریت در تلاشند و برای اولین بار به جهان معرفی می شوند.

در صورتی که چنین افرادی هستید یا می شناسید لطفاً به ما اطلاع دهید تا ترتیب مصاحبه با آنها فراهم گردد.

Comments are closed.

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com