مجله الکترونیکی زیبا

زیبا در عمل

درون و برون

زیبا بنیادی است هنری و غیرانتفاعی با نظرگاهی جهانی که در سال ۷۰۲۴ آریایی میترایی، ۱۳۸۰ خورشیدی برابری با ۲۰۰۲ میلادی در ایالت نیوجرسی آمریکا به ثبت رسیده است و در نظر دارد در چارچوب «هنر خلاقیتی است با مفهوم و جهت‌دار که در راستای بهبود و غنی تر نمودن کیفیت زندگی بشریت گام بر می دارد» با معرفی هنر ایران بزرگ هنری به جهان و یادگیری متقابل از آن به بشریت خدمت نماید.

و اما چرا؟ چه کرده و خواهد کرد؟ موجودیت زیبا صرفاً تولد یک دیدگاه متفاوت و بیانگر یک احساس مسئولیت است و بر این باور که جایی در فقسه سینه عاشقان هنر برایش وجود دارد و آنقدر کار ناکرده و ناتمام در این پهنه دشت وجود دارد که هر انسان آگاه و دلسوز می تواند و می باید سینه چاک و بی پروا در این راه قدم بردارد.

آنچه که جامعه ما را دریک گرداب بی سرانجام، در آستانه نیستی و انفجار قرار داده، یک سیکل معیوب رفتاری است. معدودی برای خیر و خوبی بشریت تلاش می کنند و عظیمی توفان حرف و اتهام راه می اندازد و نقش ترمز ضد تکاملی را در مسیر ترقی و تعالی بشریت ایفا می کنند.

چه زیباست که بتوان از جان و عشق مایه گذاشت و صمیمانه شهوت شهرت و دیو منت را به طور نسبی به بند کشید و برای انسان ماندن و بودن تلاش نمود. باید تلاش کرد تا مسئولیت انسانی خود را انجام داد و مشعل شعله‌ور امید و محبت و عشق به زندگی بهتر را به فرداییان سپرد.

زیبا به گونه‌ای یک وسیله آموزشی است برای برقراری رابطه صمیمانه و سالم بین جسم و جان از یک طرف، و او و دیگر انسان ها، و انسان ها با دیگر زندگان از طرف دیگر. از این رو ما نیازمند زیربنای آموزشی هستیم تا بتوانیم به حداکثر توانایی های نهفته و راکد خود دست یافته و از آن برای زندگی بهتر خود و دیگران بهره گیریم.

حساب و کتاب

مانند رابطه بین جسم و جان، بین علم و ثروت هم رابطه‌ای فعال، دائمی و پوینده پرفراز است. بسیاری از ما با اصطلاحاتی مانند «علم بهتر است یا ثروت» و یا «هرکه بامش بیش، برفش بیشتر» آشنا هستیم و چه بسا هر روز با آنها در مرحله عمل رو به رو بوده، مشاهده و تجربه نموده و یا این که از عدم توجه به مفاهیم و کاربردهای عملی آنها در دوران جوانی آسیب دیده و می بینیم.

اهمیت برقراری رابطه‌ای متعادل، انسانی، اجتماعی و عملی بین عناصر این مقوله پیچیده وجود (جسم، جان، علم و ثروت) و اضافه می کنم خرد و اجتماع، بر هیچ کس پوشیده نبوده و دانستن، درک و به کارگیری درست آنها هم در این دنیا و هم در آنجا نتایج بهتری را برای همه به همراه خواهد داشت.

در بخش «زیبا در بیان»، به اندازه کافی به صورت قضیه (جسم، جان، علم و ثروت) پرداخته می شود. در بخش «زیبا در عمل» سعی بر آن خواهد بود که مخرج این کسر، یعنی مقوله ثروت (به‌دست آوردن، انباشتن و یا مصرف) آن پرداخته و از تمام جوانب (احساسی، عقلانی، روحی ـ روانی و طبقاتی ) مورد تحلیل و موشکافی قرار دهد. به این امید که بتوان با هم برای بهبود زندگی بشریت و یا شاید تمام «زندگان » قدمی مثبت و پاینده برداشت.

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com