مجله الکترونیکی زیبا

بخش دوم: تجسس و تحقیق

نقطه شروع ــ بازشناسی سیر تحول اندیشه

نقطه شروع ــ بازشناسی سیر تحول اندیشهتفکر تجزیه و تحلیلی (Analytical Thinking) فکر کردن انتقادی در برگیرنده روند درک و تشخیص، تحلیل و ب... ادامه را بخوانید

جان کلام ــ انسان و عشق

جان کلام ــ انسان و عشقعشق ریشه در باورها، مناسک و اعتقادات جوامع مختلف دارد. مروری بر ادبیات نشان می دهد که در طول تاریخ، ... ادامه را بخوانید

نگاهی از دریچه تعهد ــ بینایی وروش های بهبود آن بطور طبیعی

نگاهی از دریچه تعهد ــ بینایی وروش های بهبود آن بطور طبیعی(قسمت دوم) عامل ضعف بینایی: مسائل بینایی معمولاً به شکل عدم وضوح بینایی دور یا نزدیک تظاهر می کن... ادامه را بخوانید

زمین سبز و آسمان آبی ــ اکولوژی (شرایط طبیعی محیط زیست)

زمین سبز و آسمان آبی ــ اکولوژی (شرایط طبیعی محیط زیست)مبدأ کلمه اکولوژی از زبان یونانی است. اوئیکس (Oikos) متعلق به خانواده دانش (logos) می باشد. محیط زیس... ادامه را بخوانید

اهلی و نااهل ــ زندگی مسالمت آمیز با دیگر زندگان

اهلی و نااهل ــ زندگی مسالمت آمیز با دیگر زندگانچگونه می توان صلح را پرورش داد؟ فرهنگ صلح و آشتی یک سری از ارزش هایی است که ما می توانیم آنها را ان... ادامه را بخوانید

بخش چهارم: از دیروز تا بی‌نهایت

چهار گوشه خیال ــ گلستانی و بوستانی دیگر

چهار گوشه خیال ــ گلستانی و بوستانی دیگرماه و سنگ اگر ماه بودم، به هر جا که بودم سراغ تورا از خدا می گرفتم و گر سنگ ب... ادامه را بخوانید

لبخندها و اشک ها ــ آوازها و فریادها در تصویر یا کلام

لبخندها و اشک ها ــ آوازها و فریادها در تصویر یا کلامانسان های خوب با کمک های خود در هر لحظه در گوشه‌ای از جهان قلبی را شاد و شخصی را... ادامه را بخوانید

رازها و نیازها ــ بده بستان جسم و جان

رازها و نیازها ــ بده بستان جسم و جانبه روزهای هفته نگاه کنید می بینید که حداقل از نطر شاخص بودن حداقل همه روز از هفت... ادامه را بخوانید

سرگذشت و سرنوشت ــ من انسانی در گذر زمان

سرگذشت و سرنوشت ــ من انسانی در گذر زمانزیبا هدفش بیان زیبایی های زندگی و برقراری رابطه ای مسالمت آمیز بین انسان و دیگر ... ادامه را بخوانید

بخش یکم: تار و پودهای وجود

سکوی پرواز ـــ نقطه شروع جهش هنرمندانی که به بشریت می‌اندیشند

سکوی پرواز ـــ نقطه شروع جهش هنرمندانی که به بشریت می‌اندیشنددر زمین مشق هنر، هنرمندانی با تلاش و کار دائم و مستمر خود در پی ایجاد و ارائه خلاقیت های تازه و نوین... ادامه را بخوانید

خورشید آگاهی، مؤسسات، بنیادها و انجمن‌های هنری جهان

خورشید آگاهی، مؤسسات، بنیادها و انجمن‌های هنری جهاندر ورای نام ها و نشان ها، علاقمندان به هنر چه بطور فردی یا جمعی همگی انسانهایی والا و خوش سیرت با قل... ادامه را بخوانید

در پیاده رو باورها ـــ بهترین هنرمندان زنده و آزاده

در پیاده رو باورها ـــ بهترین هنرمندان زنده و آزادهانسان ممکن است زنده نباشد اما آزاده زیسته باشد و یا زنده باشد اما هیچ گاه آزاده نزیسته باشد. در عمر... ادامه را بخوانید

عبور بدون اجازه ـــ هنرمندانِ به آینده شتافته

عبور بدون اجازه ـــ هنرمندانِ به آینده شتافتهآنچه که بر دوش بشریت سنگینی می کند احساس مسئولیت است که «از پیش ما رفتگان» و یا به عبارتی زیباتر «به... ادامه را بخوانید

بخش سوم: در فکر ساختن

پشت دیوار سکوت ــ تجربیات تلخ و شیرین

پشت دیوار سکوت ــ تجربیات تلخ و شیریندر فرهنگ ما ایرانی ها، فراماسون و فراماسونری شاید به غلط کلمات خوشنامی نباشند. ا... ادامه را بخوانید

ریشه در خاک ــ ایران بزرگ هنری

ریشه در خاک ــ ایران بزرگ هنریارامنه (قسمت پنجم) نقش مهاجران ارمنی در دوره صفویه: بدستور شاه عباس اول ده ها ... ادامه را بخوانید

در و گهر ــ در کلاس درس تاریخ

در و گهر ــ در کلاس درس تاریخمطالعه آثار جاودانی بهترین متفکران جهان، علاوه بر بازگشایی درهای بسته اندیشه، چن... ادامه را بخوانید

خردهای مشترک ــ ذرات تفکر در آسمان بیداری

خردهای مشترک ــ ذرات تفکر در آسمان بیداریبزرگترین اشکال و ایراد بشریت در این است که آنچه برای او مهم است مطرح شدن و ماندن... ادامه را بخوانید

آتشکده حیات ــ موفقیت های جمعی

آتشکده حیات ــ موفقیت های جمعیدر جوامع بشری معمولاً تأکید بیشتر روی موفقیت های فردی بوده و این مهم به عنوان یک... ادامه را بخوانید
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com