درباره زیبا

 بنیاد زیبا ـــ فرهنگی ، ملی و اجتماعی ـــ به همگان از هر گروه خوش‌آمد می‌گوید.

بنیاد زیبا برای پرورش و تجلیل از هنر زندگی تأسیس شده است. سازمان ما یک رویکرد منحصر به فرد را برای بهبود بشریت و ارج‌گزاری و حمایت از پیوندهای مشترک خلاقیت و انسانیت در پیش گرفته است. مرکز ثقل بنیاد زیبا، فرهنگ غنی ایرانی است که نماینده یکی از طولانی ترین تمدن های جهان است.

ما مشتاقانه می ‌کوشیم یک سکوی آگاه کننده و تحریک کننده فکر را از بسیاری جهات پیشگامانه برای جامعه خود فراهم کنیم.