انتخاب‌های آگاهانه

جهان امروز ما به سرعت درحال تغییر است، به طوری که عقب نیفتادن از آن تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد. محیط فرهنگی و اجتماعی ما با چنان سرعتی تحول می یابد که... Read more »

مسایل مطرح روز: بیکاری، بی سرپناهی، بیماری

طبیعت سیر معمول خود را طی می کند، با نظمی باورنکردنی و مطابق اصول علمی. هیچگاه اتفاق نیافتاده که ما دو روز متوالی یا دو شب پشت سر هم داشته باشیم. Read more »

زلزله هائیتی

در دروز سه‌شنبه ۱۲ ژانویه ۲۰۱۰، زلزله مهیبی با درجه ۷ ریشتر در کشور کوچک هائیتی اتفاق افتاد. مرکز اصلی یا ثقل این زلزله در ۱۶ مایلی غرب پایتخت بود. Read more »

بینندگان عزیز سایت زیبا از قارهٔ فرهنگی ایران

تاریخ بهترین قاضی اعمال ما است و تجربیات زندگی ما بازتابی از درستی دیدگاه‌های ما. قاره فرهنگی ایران گوهری بر تارک تمدن قدیم جهان بود Read more »