سلب مسؤولیت قانونی

بنیاد زیبا به‌منظور پیشبرد، تسهیل و هماهنگ کردن هدف‌های تعیین شده برای آن تشکیل شده است. هدف‌های بنیاد در انطباق با چهارچوب قانونی تعیین شده برای مؤسسات غیرانتفاعی، مانند فعالیت های آموزشی و خیریه، و به‌منظور پیشبرد تبادل هنری در سطح بین‌المللی و دیگر فعالیت‌های قانونی غیرانتفاعی تنظیم شده‌اند. بنیاد به هیچ فعالیت دیگری که خارج از چارچوب قوانین فدرال حاکم بر فعالیت مؤسسات غیرانتفاعی باشد دست نخواهد زد.

جهان‌بینی بنیاد زیبا در مورد هنر و رسالت آن بر پایه مفهوم احترام به همه موجودات و حقوق آن‌ها استوار است. به‌پیروی از این مفهوم، بنیاد در رابطه با اعضای خود هیچ‌نوع تبعیض از نظر نژاد، مذهب، گرایش، رنگ، اصل و نسب ملی، جنسیت، گرایش جنسی، سن و سال، ریشه اجدادی، موقعیت مادی، نابینایی، خدمت نظامی، تعلق قومی، مخالفت با اعتقادات بنیاد، و اضافه بر همه این‌ها، هر علتی که از سوی دولت‌های فدرال، ایالتی یا شهری ممنوع اعلام شده باشد، قایل نیست.

پاسخ‌ بنیاد به هر نوع پرسش مطرح شده، در نشریه الکترونیک زیبا منتشر خواهد شد.

بخشی از مطلب درج شده در سایت زیبا، شامل: دربارهٔ ما (فلسفهٔ چرایی، اساسنامه، کمیته‌ها، سیاست، سلب مسئولیت قانونی، حفظ حریم)؛ نیازمندی‌ها (عضویت، کمک، آگهی، مخزن اطلاعات)؛ فعالیت‌های زیبا (مجله الکترونیک زیبا، فستیوال فیلم، ماراتون کوچک، و طومار جمع‌اوری امضاء)؛ خدمات (پیشنهادات، خواست‌ها و نیازهای شما، نقطه‌نظرها و اخبار و نظرخواهی، همه‌پرسی، قاره فرهنگی ایران)؛ نمایشگاه عکس، تماس، پیوندها و فروشگاه زیبا می‌باشد.

مقالات و عقاید و تبلیغات، منهای گفتار سردبیر و بخشی از مجله الکترونیکی زیبا، تماماً حاصل تلاش و زحمت نویسندگان، مفسرین، منتقدین و تبلیغ‌دهندگان به‌سایت زیبا می‌باشد.

سایت زیبا هیچ اطلاع و دانش موثقی در جها تأیید واقعی بودن و صحت مطالب و منابع ارائه و درج شده در این سایت ندارد.

تمام نویسندگان، مفسرین، منتقدین و آگهی‌دهندگان به سایت زیبا موافقت نموده‌اند که با تقبل کامل مسئولیت شخصی کار خود، سایت زیبا را از هرگونه ضرر و زیانی مصون داشته و هیچگاه تقاضای پرداخت غرامت جهت جبران هرگونه خسارت از «بنیاد زیبا، سایت زیبا، و مطالب درج شده در آن به زبان‌های مختلف، هیأت امناء، هیأت مدیره، مشاورین، ویراستاران، ناصحین، منتقدین، کارمندان، متصدیان، عوامل، نمایندگان، کارگزاران، دارندگان جواز و پروانه، افرادی که در ساختن و نگهداری سایت همکاری می‌نمایند، و تمام کسانی را که به‌هرنحو و گونه در پیشبرد اهداف هنری و انساندوستی زیبا در هر گوشه‌ای از جهان نقش داشته و خدمت می‌کنند» را ننمایند.

تمام مطالبی که به زبان‌هایی غیر از پارسی و انگلیسی برای سایت زیبا ارسال می‌شوند بایستی علاوه بر زبان اصلی، با متن ترجمه شده رسمی به‌زبان انگلیسی همراه باشند.

مطالب درج شده و تبلیغات آمده در سایت زیبا دربرگیرندهٔ هیچ‌گونه تضمین یا تأیید آنها توسط سایت یا بنیاد زیبا نمی‌باشد.

مطالب درج شده در سایت زیبا لزوماً بیانگر نظرات سایت زیبا و بنیاد زیبا نمی‌باشند.

زیبا حق ویراستاری مقالات و هم‌چنین تغییر محتوا و فرم تبلیغات به‌دلایل تکنیکی یا جهت مطابقت دادن با اساسنامه زیبا را برای خود محفوظ می دارد.

زیبا یک سایت حمایت‌کننده از سلامت محیط زیست می‌باشد. خواهشمند است تا حد امکان از فرستادن فکس و پست خودداری فرمایید.

مطالب ارسالی هیچ‌گاه به فرستنده بازگردانده نخواهد شد.

سایت زیبا متعلق به بنیاد زیبا، که یک بنیاد غیرانتفاعی هنری «با اهدافی انسان‌دوستانه، آموزشی و خیرخواهانه» بوده، می‌باشد و توسط این بنیاد ارائه می‌شود.

بنیاد و سایت زیبا تا زمانی که در خدمت اهداف «هنری، آموزشی و انسان‌دوستانه» آمده در اساسنامه بنیاد زیبا وفادار مانده و عمل نموده‌اند، از اعتماد و حمایت شما بینندگان عزیر برخوردار می باشند و به‌کار خود ادامه خواهند داد.