سیاست

بنیاد زیبا یک سازمان غیرانتفاعی است که امکانات زیادی را در اختیار هنرمندان برای بیان نظرات، خواست‌ها و نیازهایشان، و دریافت کمک از دیگران، قرار می دهد. بنیاد زیبا هیچ مسئولیتی در قبال نظرات ابراز شده از سوی دیگران در این سایت ندارد و نظرات بیان شده لزوماً نظرات بنیاد زیبا نیست.