کمک

بنیاد زیبا یک بنیاد غیر انتفاعی 501 ـ c ـ 3 هنری می باشد اهداف این بنیاد اهدافی است انسانی در ابعادی جهانی فرا مرزی ـ فرا رنگی و فرا باوری و کمک شما هرچند کم دو نکته عمده را به اثبات می رساند:

۱ـ علاقمندی و احساس مسئولیت شما

۲ـ تقویت بنیاد در تمام ابعادش

در همین رابطه است که تقاضای کمک بنیاد صرفاً مالی نبوده و کمک های وقتی ـ فکری و حرفه ای شما در صدر اولویت قرار داده شده اند. اما تا آنجا که به کمک های مالی شما بر می گردد روی صحبت ما با اعضاء و هیات امناء و کمیته ها نیست، بلکه صحبت ما در اینجا با میلیونهایی است که در ایران بزرگ هنری درون و برون، پراکنده یا جمع، مهاجر یا ساکن در هر گوشه این دهکده جهاتی کوچک زندگی می کنند و دل و روح و قلبشان هر چند ممکن است از غباری از خشم، غم و بیماری و … گرفته باشد اما هیچگاه از طپش عاشقانه‌شان به انسانیت و ایرانیت و هنر به معنی مفهوم جهانی و انسانیش نیفتاده است.

یک دلار یا با هر معیار مالی دیگر یکبار یا مرتب آنهم با استفاده از معافیت مالیاتی می تواند تحرک و خروش و جهش بنیاد را صد چندان نماید و همانطور که در اهداف اساسنامه آمده، ما باید و می توانیم به تمام اهداف خصوصاً به اهداف خوابهای طلایی آن دست یابیم و دوست داریم دائم یادآوری نماییم که زیبا فقط با شما زیباست.

کمک مالی
کمک غیرمالی