مخزن اطلاعات

هر یک از ما لیستی از آدرس‌های ایمیل داریم که از آن برای مصارف فردی یا تجارتی استفاده می‌کنیم. بیناد زیبا به لیست ایمیل شما برای استفاده در امور انسانی، و نه تجارتی، نیازمند است. از افراد یا مؤسسات علاقه‌مند درخواست می‌کنیم که با سهیم کردن بنیاد زیبا در لیست ایمیل خود به ما یاری رسانند، یا با استفاده از ذخیره اطلاعاتی بنیاد زیبا با طیف گسترده‌تری از مخاطبان و بینندگان ارتباط برقرار کنند.

از لیست ایمیلی که در اختیار ما می‌گذارید کاملاً در چارچوب اساسنامه زیبا در مورد عدم استفداه تجارتی استفاده خواهد شد. این لیست با استفاده از آخرین استانداردهای موجود، مطلقاً محفوظ و محرمانه باقی خواهد ماند.

چگونه می‌توان این کار را انجام داد؟

۱. می‌توانید لیست خود را با ما سهیم شوید.

۲. می‌توانید برای اطلاعات بیشتر یا دادن پیشنهاد با ما تماس بگیرید.

۳. از لیست ایمیل ما برای مصارف غیرتجارتی (طبق اساسنامه زیبا) و تماس با مخاطبان بیشتر، استفاده کنید.

۴. به لیست دهش‌کنندگان و نه دریافت‌کنندگان زیبا بپیوندید.