حفظ حریم

۱ـ مگر اینکه خود شما در زمان بازدید از سایت زیبا ارایه بدهید ما هیچگاه اطلاعات شخص شما را جمع آوری نمی‌نماییم.

۲ـ از شما پرونده‌ای درست نخواهد شد و اطلاعاتی هم که به میل خود در اختیار ما گذاشته‌اید در اختیار هیچ بنیاد دیگر قرار داده نخواهد شد و هرگونه استفاده سودجویانه از آنها اکیدا ممنوع خواهد بود.

۳ـ تمام اظهارات، پیشنهادات و انتقادات شما مورد مطالعه دقیق قرار خواهد گرفت. پیشنهادات و نظرات شما نه سانسور خواهد شد و نه در آن تغییری داده خواهد شد. در صورتی که سازنده مثبت و در خدمت اهداف بنیاد باشد در سایت گذارده خواهد شد.

۴ـ تمام مطالبی که در سایت زیبا گذارده می‌شود اطلاعات عمومی است و برای استفاده از آن نیازی به اجازه نیست. ما می‌خواهیم که در محتویات مورد استفاده دست برده نشده و نام مأخذ ذکر گردد.